ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Програмски јазици

C++

Овој курс е воведен и наменет за средношколци или пак за секој оној кој сака да

Повеќе...

Основи на JAVA

 

  • Општо за Јава.
    • Основни карактеристики
    • Подесување на околина
      • Потребни инсталации
    • ЈVM и JDK
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster