ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Графички

InDesign

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows.

Adobe InDesign е апликација за дизајн на страница и уредување на изглед на документ, која нуди

Повеќе...

Photoshop

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Курсот е наменет за графички дизајнери, web дизајнери и останатите слушатели кои сакаат да изучуваат работа со слики.

Содржина за Photoshop:

Повеќе...

Corel Draw

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат лесно креирање на едноставни слики до професионални цртежи.

Содржина за Corel Draw:

Повеќе...

Illustrator

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Курсот е наменет за графички дизајнери, web дизајнери и останатите слушатели кои сакаат да изучуваат дизајн и подготовка за печат.

Adobe Illustrator е апликација за векторско цртање и креирање на илустрации за печатен медиум, мултимедија, он-лајн графики, дизајнирање на логоа, амблеми, симболи, уметнички графики, релевантни уметнички текстови и друго.

 

Со обуката, слушателите се стекнуваат со знаење за:

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster