ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Посебни

Windows & Word

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со основни и средни познавања од областа на Windows и Word.

Содржина за Windows:

Повеќе...

Word - напредно ниво

 

Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одердени предзнаења од Word. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Word со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

Содржина на напреден Word

Повеќе...

Excel

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со основни и средни познавања од областа на Excel.

Содржина за Excel:

Повеќе...

Excel - напредно ниво

 

Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одредени предзнаења од Excel. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Excel за работа со табели, разни пресметки и анализи со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

Содржина на напреден Excel:

Повеќе...

Power Point

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од PowerPoint програмата наменета за изработка на презентации.

Содржина за Power Point:

Повеќе...

Access

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од релациони бази на податоци. Аccess e наменет за складирање на голем број на податоци

Содржина за Access:

Повеќе...

Интернет

 

Овој курс е наменет за слушатели кои сакаат да станат дел од глобалната мрежа.

Содржина на курсот:

Project

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows XP. Со овој курс е предвидено слушателите да се оспособат за временско планирање на задачите во кои што ке влезат сите услови и ограничувања во предвид.

Содржина за Project:

Flash

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат да

Повеќе...

Dreamweaver

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster