ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Специјализирани курсеви

Англиски за човечки ресурси

Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на терминологијата за човечки ресурси.

Потребно ниво на познавање на јазикот: Средно познавање на општиот англиски јазик односно Б1 ниво според Заедничката Европска Рамка. (Intermediate – B1)

Опис

English for Human Resources (Англиски за човечки ресурси) е идеален краток курс за сите оние кои работат во човечки ресурси и на кои им е потребно да го користат англискиот јазик во оваа област.

Повеќе...

Англиски за правници

 

Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на правната терминологија.

Потребно ниво на познавање на јазикот:
Средно познавање на општиот англиски јазик односно Б1 ниво според Заедничката Европска Рамка. (Intermediate – B1)

Опис

English for Legal Professionals

(Англиски за правници) е идеален краток курс за секој кој има потреба да зборува за правото во деловна средина со клиенти, деловни партнери и колеги.

Повеќе...

Деловен англиски јазик

Курсевите по Деловен англикси јазик се поделени според CEF, и тоа:

A1    A2    B1    B2    C1    C2

Повеќе...

Комуникација

Комуникација

Англиски за конторолори на летање

Англиски за конторлори на летање (според ИКАО)

Курс по англиски јазик скроен според Вашите потреби

 

Овие курсеви се наменети за слушатели со посебен интерес и потреби за англиски јазик, кои го владеат англискиот јазик на определено ниво и имаат желба да го специјализираат своето знаење.

Програмата се дизајнира и креира врз основа на анализа и утврдување на вашите потреби како и соодветни тестирања.

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster