ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Повик за бесплатни on-line курсеви

Во рамките на потпроектот Градење на капацитети на туристички работници преку јазична обука - Дестинација 2 (Скопје, Куманово и околината) имплементиран од МАКС – Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици.  Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) се финансира со средства од фондовите на Европската Унија, а ги имплементира Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, преку Единицата за спроведување на Проектот. Средствата ги управува Светска банка.

ДЕТАЛИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

kapital.com.mk   turlitava.com   think.mk
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster