ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


InDesign

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows.

Adobe InDesign е апликација за дизајн на страница и уредување на изглед на документ, која нуди

прецизност и целосна контрола на работата.

Со цел изработка на документи со професионален квалитет, целосно во боја, и печатење на различни излезни уреди, вклучувајќи десктоп печатачи, уреди за печатење на слики со висока резолуција и подготовка за печатење и публикување на различни документи како печатени книги и брошури, па се` до дигитални списанија и интерактивни онлајн книги.

Со обуката, слушателите се стекнуваат со знаење за:

 • Уредување на документ и работа со страници
 • Работа со објекти
 • Прередување на текст
 • Уредување на текст
 • Работа со типографија
 • Работа со боја
 • Работа со стилови
 • Работа со слоеви
 • Увезување на фајлови од други апликации
 • Внесување и изменување на графики
 • Креирање на табели
 • Работа со големи документи
 • Креирање на интерактивен документ
 • Работа со транспарентност
 • Печатење и извезување

 

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster