ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


ECDL Start сертификат

Печати

ЕCDL - Start сертификатот или Сертификат за дигитална писменост, гарантира дека кандидатот е целосно компетенен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.

Start сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе положи 4 основни модули:

Start сертификат

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster