ECDL Start сертификат

Печати

ЕCDL - Start сертификатот или Сертификат за дигитална писменост, гарантира дека кандидатот е целосно компетенен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.

Start сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе положи 4 основни модули:

Start сертификат