C++

Печати

Овој курс е воведен и наменет за средношколци или пак за секој оној кој сака да

Овој курс е воведен и наменет за средношколци или пак за секој оној кој сака да научи програмирање со употреба на програмскиот јазик C++.

Фонд на часови: 30 од по 45 минути (22 часа од по 60 минути). 2 пати неделно по 2 часа од по 60 минути.

Материјалите се вклучени во цената.

По завршување на курсот се добива диплома за завршен курс.

Методологија: Совладување на содржини на принцип чекор по чекор.

 

Опфат (содржина):