ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


AutoCAD 2D

Печати

 

Овие курсеви се наменети за градежници, архитекти и градежни инженери и лица кои се занимаваат со проектирање и дизајн. Потребно е посетителите на овој курс да имаат одердени предзнаења со работа со компјутери.

Содржина за Auto CAD 2D

Овие курсеви се наменети за градежници, архитекти и градежни инженери и лица кои се занимаваат со проектирање и дизајн. Потребно е посетителите на овој курс да имаат одердени предзнаења со работа со компјутери.

Содржина за Auto CAD 2D

  • Основни воведни елементи на AutoCAD
  • Подесување на параметри
  • Цртање на цртежи и опис на алатките
  • Работа со слоеви
  • Корекции на веќе изработени цртежи
  • Алатки за корекција
  • Шрафирања
  • Вметнување на текст
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster