Archi CAD

Печати

 

Овие курсеви се наменети за градежници, архитекти и лица кои се занимаваат со екстерни и ентериерни решенија. Потребно е посетителите на овој курс да имаатодредени предзнаења со работа со компјутери.

Содржина за Archi CAD:

Овие курсеви се наменети за градежници, архитекти и лица кои се занимаваат со екстерни и ентериерни решенија. Потребно е посетителите на овој курс да имаатодредени предзнаења со работа со компјутери.

Содржина за Archi CAD: