ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Corel Draw

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат лесно креирање на едноставни слики до професионални цртежи.

Содржина за Corel Draw:

 Oпшто за Corel Draw

  • Bitmap слики и векторска графика
  • Цртање на објекти и работа со нив
  • Боење и ефекти
  • Работа со текст
  • Задавање на ефекти
  • Составување на цртежи, логоа и визит карти
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster