Corel Draw

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат лесно креирање на едноставни слики до професионални цртежи.

Содржина за Corel Draw:

 Oпшто за Corel Draw