ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Photoshop

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Курсот е наменет за графички дизајнери, web дизајнери и останатите слушатели кои сакаат да изучуваат работа со слики.

Содржина за Photoshop:

 

 • Основни поими за компјутерска графика
 • Работна површина
 • Користење на алатики за модифицирање на слика
 • Селекција на соодветна резолуција
 • Промена на големина на слика, отсекување и селекција на делови
 • Користење на lasso, marquee и magic wand алатки за избор на боја и алатка за боење
 • Ефекти на сенка и пригушување
 • Ретуширање на фотографии
 • Модифицирање контраст, баланс на бои, сјајност, нијанси
 • Формати на фајлови за користење во други апликации
 • Фотомонтажа
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster