ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Интернет

Печати

 

Овој курс е наменет за слушатели кои сакаат да станат дел од глобалната мрежа.

Содржина на курсот:

 • Запознавање со Интернет,
 • Google chrome / Mozilla Firefox, опис на алатките
 • Подесувања за почетна страница
 • Преглед на претходно посетените страници
 • Вметнување на страница во омилени страници
 • Посетување на специфични страници
 • Пребарување по карактеристичен збор
 • Креирање на E-mail адреса
 • Опис на алатките
 • Праќање и примање на електронска пошта
 • Враќање и препраќање на пошта
 • Праќање на атачменти
 • Симнување на слики, текст и музика
 • Подесување на Outlook со лична електронска пошта
 • Креирање, примање и препраќање на пораки преку Outlook
 • Бришење на личната електронска пошта од Outlook на даден компјутер
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster