Access

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од релациони бази на податоци. Аccess e наменет за складирање на голем број на податоци

Содржина за Access: