Power Point

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од PowerPoint програмата наменета за изработка на презентации.

Содржина за Power Point: