Word - напредно ниво

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одердени предзнаења од Word. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Word со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

Содржина на напреден Word