ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Word - напредно ниво

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одердени предзнаења од Word. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Word со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

Содржина на напреден Word

 

 • Професионално уредување на готов текст
 • Работа со колони и вметнување на преломи
 • Преломи на страни
 • Уредување на табели и задавање на формати
 • Цртање
 • Изработка на урнеци
 • Вметнување на слики, и напредно користење на алатницата за Вметнување на графици и дијаграми
 • Напредни алатки за хедер и футер
 • Работа со стилови
 • Работа со полиња за форми
 • Вметнување на Excel во Word
 • Работа со формули
 • Заштита на документ
 • Работа со макроа
 • Работа со Track Changes
 • Циркуларни писма
 • Додавање и уредување на потребни алатници за работа
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster