Пакет за канцелариско работење - Основно ниво

Печати

(Windows, Word, Excel, Internet, Outlook)

Основно ниво

Овој курс е наменет за слушатели кои немаат или пак имаат мали познавања од работа на компјутер. Целта на овој курс е слушателите да се стекнат со компјутерски вештини за користење Windows, Word, Excel & Internet.