ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Курс по англиски јазик скроен според Вашите потреби

Печати

 

Овие курсеви се наменети за слушатели со посебен интерес и потреби за англиски јазик, кои го владеат англискиот јазик на определено ниво и имаат желба да го специјализираат своето знаење.

Програмата се дизајнира и креира врз основа на анализа и утврдување на вашите потреби како и соодветни тестирања.

 

Англиски јазик скроен за вашите потреби за:

  • банкарство
  • медицина
  • право
  • комуникација
  • граматика
  • новинарство
  • презентирање
  • секретарки
  • деловен англиски
  • и други

најсовремени методи и наставни материјали.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster