ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


ECDL

Нема артикли во таа категорија. Ако е дозволено прикажување на подкатегории, тие можеби содржат артикли.

Подкатегории

 • Сертификати

  Овластен ECDL тест центар

  Секој модул се полага одделно, но во 1 ден може да се полагаат и сите модули. Тестот за секој модул чини 10 € во денарска противвредност.

  Пред полагањето кандидатот задолжително треба да набави и индекс за Start (30 €), Core (37 €) или Profile (40 €).

  Полагањето се одвива во просториите на ЕСП, на ул. 9-ти Мај бр. 4 Скопје (мапа),
  а истото можете да го закажете на тел. 02 3246-041 или 075 446 706.

 • Обука за ECDL

  Центар за ECDL обука

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster