ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Dreamweaver

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат

 како да ја користат оваа програма за изработка на професионални web страни.

Содржина за Dreamweaver:

  • Oпшто за web дизајн
  • Подесувања на web страна
  • Работа со слики и текст и нивно подесување
  • Работа со табели
  • Работа со слоеви
  • Задавање на линкови
  • Cascading Style Sheet
  • Вметнување на Flash object
  • Тестирање и приказ на web страна
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster