ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Illustrator

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Курсот е наменет за графички дизајнери, web дизајнери и останатите слушатели кои сакаат да изучуваат дизајн и подготовка за печат.

Adobe Illustrator е апликација за векторско цртање и креирање на илустрации за печатен медиум, мултимедија, он-лајн графики, дизајнирање на логоа, амблеми, симболи, уметнички графики, релевантни уметнички текстови и друго.

 

Со обуката, слушателите се стекнуваат со знаење за:

 

 • Техники за селекција на векторска графика
 • Користење форми за креирање на векторска графика за разгледница
 • Уредување и комбинирање на форми и патеки
 • Трансформирање на векторска графика
 • Креирање на илустрации со алатки за цртање
 • Користење на боја со акцент на композиција
 • Работа со текст
 • Организирање на вашата векторска графика со слоеви
 • Градиенти и патерни
 • Користење на четки
 • Додавање на Appearance Attributes
 • Користење на ефекти и графички стилови
 • Работа со 3D
 • Печатење и извезување
 • Печатење на документ
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster