ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Power Point

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од PowerPoint програмата наменета за изработка на презентации.

Содржина за Power Point:

 • Стартување на Power Point, опис на алатниците
 • Работа со слајдови, задавање на готови темплејти и нивно менување
 • Внесување на текст и негово форматирање
 • Менување на приказот на слајдовите
 • Движење низ слајдовите
 • Користење на алатницата за цртање
 • Задавање на ефекти на слајдовите
 • Вметнување на Action buttons
 • Прикажување на презентација
 • Принатње на презентација
 • Вметнување на хедер и футер на слајдовите исто и на hendouts
 • Вметнување на слики од Clip Art fromfile
 • Работа со Master и негово менување
 • Задавање на готови ефекти на сите слајдови
 • Вметнување на делови од Word и Excel во PowerPoint
 • Вметнување на дијаграми и мултимедиа
 • Задавање на линкови
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster