ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Обуки за развој на деловни вештини

Печати
Обука   Времетраење Датум/и Цена без ДДВ
Финансиско планирање и финансиски менаџмент; буџетирање
2 дена   6.600,00
Стрес и управување со стресот 1 ден   3.100,00
Мотивација 1 ден   3.100,00
Ефективно водење состаноци 1 ден   3.100,00
Решавање проблеми и одлучување 1 ден   3.100,00
Вештини на преговарање 1 ден   5.750,00
Развој и управување на човечки ресурси 2 дена   4.900,00
Деловен секретар (Office management) 15 часа (2 х 3 часа)   5.600,00
Комуникациски вештини 1 ден   4.900,00
Како да подготвите бизнис-план 1 ден   3.100,00
Стратешко планирање 2 дена   7.500,00
Управување со конфликтни ситуации 1 ден   3.100,00
Управување со тешки клиенти   1 ден   3.100,00
Грижа за клиенти 2 дена   4.900,00
Презентациски вештини 1 ден   3.100,00
Управување со времето (Time Management) 1 ден   3.100,00
Тим и градење тимови (Team Building) 2 дена   4.900,00
Продажба и техники на продажба 3 дена   8.000,00
Обука на обучувачи (ТоТ) 2 дена   6.150,00
Лидерство и менаџмент 2 дена   4.900,00
Управување со проекти (Project Management) 2 дена   7.500,00
Како до посакуваното работно место (Креирање ефективна биографија (CV); Интервју) 1 ден   3.100,00
Управување со промени 2 дена   4.900,00
Мерење и евалуација на перформансите на вработените   2 дена   4.900,00
Емоционална интелигенција - развивање   1 ден    
Обуки скроени според потребите на клиентите        

 

Методологија на работа
Обуките се од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)

Секој учесник ќе има можност на крајот од секоја обука практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

Материјали
Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневното работење. Материјалите ќе  бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

По завршувањето на обуката секој учесник  добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:
тел. 3246-041;

*Цените се без пресметан ДДВ

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster