ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Општ англиски јазик

Печати

 

СТЕПЕНИ (НИВОА) ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА
ОПШТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ЕСП

 

CEFL

Елементарно ниво 1
Elementary 1
II степен
А1
Елементарно ниво 2
Elementary 2
III степен
А1
Пред средно ниво 1
Pre-intermediate 1
IV степен
А2
Пред средно ниво 2
Pre-intermediate 2
V степен
А2
Средно ниво 1
Intermediate 1
VI степен
Б1
Средно ниво 2
Intermediate 2
VII степен
Б1
Високо средно ниво 1
Upper-intermediate 1
VIII степен
Б2
Високо средно ниво 2
Upper-intermediate 2
IX степен
Б2
Напредно ниво 1 Advance 1 X степен Ц1
Напредно ниво 2 Advance 2 XI степен Ц1
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster