ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Обуки за развој на деловни вештини

Датум на објавување

Започнаа уписите за обуките за развој на деловни вештини за зимскиот семестар.

 

Обука  
Времетраење
Датум/и
Ценапо посетител*
Финансиско планирање и финансиски менаџмент; буџетирање
2 дена.
19 и 20 сеп.
6.600,00
Лидерство и менаџмент
2 дена
26 и 27 сеп.
4.900,00
Обука на обучувачи (ТоТ)
2 дена
26 и 27 сеп.
6.150,00
Продажба и техники на продажба
3 дена
2, 3 и 4 окт.
8.000,00
Тим и градење тимови (Team Building)
2 дена
16, 17 и 18 окт.
4.900,00
Управување со времето (Time Management)
1 ден
31 окт.
3.100,00
Презентациски вештини
1 ден
1 ное.
3.100,00
Управување со конфликтни ситуации
1 ден
31 окт.
3.100,00
Управување со тешки клиенти  
1 ден
1 ное.
3.100,00
Развој и управување на човечки ресурси
2 дена
25 и 26 окт.
4.900,00
Стрес и управување со стресот
1 ден
7 ное.
3.100,00
Грижа за клиенти
2 дена
7 и 8 ное.
4.900,00
Деловен секретар (Office management)
15 часа
(2 х 3 часа)
Почеток на 15 окт.
5.600,00
Управување со проекти (Project Management)
2 дена
7 и 8 ное.
7.500,00
Стратешко планирање
2 дена
14 и 15 ное.
7.500,00
Како да подготвите бизнис-план
1 ден
21 ное.
3.100,00
Комуникациски вештини
1 ден
22 ное.
4.900,00
Вештини на преговарање
1 ден
28 ное.
5.750,00
Ефективно водење состаноци
1 ден
29 ное.
3.100,00
Решавање проблеми и одлучување
1 ден
5 дек.
3.100,00
Мотивација
1 ден
6 дек.
3.100,00
Креирање ефективно CV и подготовка за интервју
1 ден
12 дек.
3.100,00
Мерење и евалуација на перформансите на вработените  
2 дена
12 и 13 дек.
4.900,00
Управување со волонтери  
1 ден
 
3.100,00
Практична примена на Законот за донации и спонзорства  
1 ден
 
3.100,00
Подотовка на ИПА проекти  
2 дена
 
4.900,00
План за финансиска одржливост за невладини организации  
2 дена
 
5.750,00
Интегрирано стратешко и финансиско планирање  
2 дена
 
5.750,00
Разивање корпоративна општествена одговорност  
1 ден
 
3.100,00
Социјално претприемништво  
1 ден
 
3.100,00
Обуки скроени според потребите на клиентите        

Секој учесник ќе има можност на крајот од секоја обука практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

Материјали
Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневното работење. Материјалите ќе  бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

По завршувањето на обуката секој учесник  добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:
тел. 3246-041;

*Цените се без пресметан ДДВ

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster