ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Компјутерски курсеви

Датум на објавување

Компјутерските курсеви се организирани т.ш. на секој час практично се употребуваат изучените алатки од материјалот. Со секојдневна практична примена се постигнуваат најдобри резултати...

 • Пакет канцелариско работење
  • Основно ниво
  • Напредно ниво
 • Web дизајн (Photoshop, Html, Dreamweaver, Dhtml, Flash)
 • Посебни курсеви
 • Напредни курсеви
 • Графички курсеви
 • Проектантски курсеви
 • Програмски јазици
 • Специјализирани курсеви прилагодени за потребите на поединци, групи и фирми

 

Настава:
Еден слушател на еден компјутер. Се изведува на принцип совладување чекор по чекор преку практични вежби.

Материјали:
Секој слушател добива прирачник кој се состои од теорија како основа за практична примена, како и практичен приказ на поедини делови од содржината.

Тестирање:
Начин на тестирање (за време на наставата - тоа би било преку повторување преку вежби при што слушателите самостојно работат) и финалниот тест кои што вклучува самостојно изготвување на документи.

Опрема за изведување настава:

320 GB HDD, 8GB RA, Core i7 - 2600 3.4 Ghz,
Лиценциран софтвер
BenQ MX503, DLP, 1024x768, 2700 ANSI, 13000:1

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster