ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Графички дизајн (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Печати

 

Обуката за Графички дизајн е наменета за слушатели кои имаат солидни познавања од работа Windows.

Наменет е за оние кои сакаат да се здобијат со солидни познавања од областа на дизајнирањето, креирањето и обработката на векторски цртежи, креирање на илустрации за печатен медиум, мултимедија, он-лајн графики, дизајнирање на логоа, амблеми, симболи, уметнички графики, страниците, вклучувајќи го креирањето на банери, брошури,  како и обработка на фотографии кои би се објавувале, и многу други опции...

Содржина: Photoshop, Illustrator, InDesign

 • Основни поими за компјутерска графика
 • Работна површина
 • Користење на алатики за модифицирање на слика
 • Селекција на соодветна резолуција
 • Промена на големина на слика, отсекување и селекција на делови
 • Користење на lasso, marquee и magic wand алатки за избор на боја и алатка за боење
 • Ефекти на сенка и пригушување
 • Ретуширање на фотографии
 • Модифицирање контраст, баланс на бои, сјајност, нијанси
 • Формати на фајлови за користење во други апликации
 • Фотомонтажа
 • Техники за селекција на векторска графика
 • Користење форми за креирање на векторска графика за разгледница
 • Уредување и комбинирање на форми и патеки
 • Трансформирање на векторска графика
 • Креирање на илустрации со алатки за цртање
 • Користење на боја со акцент на композиција
 • Работа со текст
 • Организирање на вашата векторска графика со слоеви
 • Градиенти и патерни
 • Користење на четки
 • Додавање на Appearance Attributes
 • Користење на ефекти и графички стилови
 • Работа со 3D
 • Уредување на документ и работа со страници
 • Работа со објекти
 • Прередување на текст
 • Уредување на текст
 • Работа со типографија
 • Работа со боја
 • Работа со стилови
 • Работа со слоеви
 • Увезување на фајлови од други апликации
 • Внесување и изменување на графики
 • Креирање на табели
 • Работа со големи документи
 • Креирање на интерактивен документ
 • Работа со транспарентност
 • Печатење и извезување
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster