ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Web дизајн (Photoshop, Html, Dreamweaver, Dhtml, Flash)

Печати

 

Обуката за Web Design е наменета за слушатели кои имаат солидни познавања од работа Windows OS. Наменет е за оние кои сакаат да се здобијат со солидни познавања од областа на дизајнирањето, креирањето и обработката на статичните интернет страниците, вклучувајќи го креирањето на логоа и банери, како и обработка на фотографии кои би се објавувале.

Содржина: PhotoShop, HTML, основи на CSS, Dreamweaver, Sothink DHTML, Flash, FTP

 • Основни поими за компјутерска графика
 • Работна површина
 • Користење на алатики за модифицирање на слика
 • Селекција на соодветна резолуција
 • Промена на големина на слика, отсекување и селекција на делови
 • Користење на lasso, marquee и magic wand алатки за избор на боја и алатка за боење
 • Ефекти на сенка и пригушување
 • Ретуширање на фотографии
 • Модифицирање контраст, баланс на бои, сјајност, нијанси
 • Формати на фајлови за користење во други апликации
 • Фотомонтажа
 • HTML – основни тагови, пишување и изменување на кодот
 • Подесувања на web страница
 • Креирање на Site
 • Работа со слики и текст и нивно подесување
 • Работа со табели
 • Задавање на линкови
 • Дефинирање на сидра
 • Креирање на форми
 • Cascading Style Sheet
 • Вметнување на Flash object
 • Креирање на основни Flash клипови
 • Креирање и уредување на менија
 • Тестирање и приказ на web страна
 • Пристап и прикачување на FTP
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster