ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Ценовник за јазична едукација

Печати

 

 
Опис
Број на часови

Интензитет

Редовна
цена

 1 Општ англиски јазик
60
2x2
5.200,00
2
Останати општи странски јазици
60
2x2
5.200,00
3
Деловен странски јазик
60
2x2; 2x3
6.200,00
4
Комуникација
60
2x2; 2x3
6.200,00
5
Англиски за правници - краток курс
30
2x2
3.900,00
6
Англиски за човечки ресурси - краток курс
30
2x2
3.900,00
7
Подготовка за матура - англиски јазик
56
2x2
4.800,00
8
Подготовка за IELTS тест
56
3x3; 3x4
6.750,00
9
Подготовка за ibt TOEFL тест
60
3x3; 3x4
6.750,00
10
Подготовка за BULATS тест
40
2x2
4.500,00
11
Деловен англиски јазик (BEC)
60
3x3;
6.750,00
12
Финансиски англиски јазик (ICFE)
100
3x3;
11.200,00
13
Англиски јазик за правници (ILEC)
100
3x3;
11.200,00
14
Специјализирани курсеви скроени за потребите на слушателите
60
3x3; 3x4
6.750,00

 

*Во цената не се вклучени материјали.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster