ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Организација на семинари и конференции

Печати

 

Конференциска опрема:

 • Статични микрофони за на маса – BRAHLER ICS Digimic / Automic / Pro-Sys
 • Безжични микрофони – AKG / SHURE / LANE
 • Безжични микрофони – бубачка – LANE, MIPRO
 • Аудио разглас – BOSE / JBL / EAW
 • ЛЦД проектор
 • Проекционо платно 200x150 / 180x180 / 400x300 (Rear/Front Projection)
 • Plazma 42" GERICOM
 • Графоскоп MEDIUM
 • Табла - Flip Chart


Безжична опрема за симултан превод – 8 активни канали инфрацрвен пренос (1 канал оригинал плус 7 преведувачки канали):

 • Безжични приемници со 30 канали, LCD display и слушалки, BRAHLER Infracom / Pro-Sys
 • Кабина за преведувач (за двајца преведувачи) по ISO стандард
 • Повеќеканален дигитален аудио запис на CD/DVD
 • Дистрибутер за аудио сигнал – линиски излези за приклучување на 15 камери


Информатичка опрема, дигитални мултифункционални машини, фотокопири и печатачи:

 • Компјутери и монитори
 • Лаптоп компјутери GERICOM / ACER
 • Мултифункционални машини NASHUATEC (фотокопир / факс / печатач / скенер)
 • Фотокопир NASHUATEC - од 3 страници во минута до 65 страници во минута, со 3000 страници Finisher
 • OKI ласерски црно-бел печатач
 • OKI ласерски печатач во боја


Конференциски сали & Видео конференциска опрема

 • Конференциски сали со различен капацитет
 • Видео конференциска опрема
 • Кетеринг услуги за потребите на семинари / обуки / конференции


Безжичен гласачки и интерактивен систем - OptionFinder

 • Безжични гласачки тастатури
 • Базна станица
 • Презентациски софтвер
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster