ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Отворени обуки за развој на деловни вештини

Печати

  

Обука

 

Времетраење

Цена без ДДВ

ЦЕНА со ДДВ

Финансиско планирање и финансиски менаџмент; буџетирање

2 дена

8.600,00

10.148,00

Стрес и управување со стресот

1 ден

4.100,00

4.838,00

Мотивација

1 ден

4.100,00

4.838,00

Ефективно водење состаноци

1 ден

4.100,00

4.838,00

Решавање проблеми и одлучување

1 ден

4.100,00

4.838,00

Вештини на преговарање

1 ден

4.100,00

4.838,00

Развој и управување на човечки ресурси

2 дена

8.200,00

9.676,00

Деловен секретар (Office management)

15 часа (2 х 3 часа)

8.200,00

9.676,00

Комуникациски вештини

1 ден

4.100,00

4.838,00

Како да подготвите бизнис-план

1 ден

4.100,00

4.838,00

Стратешко планирање

2 дена

8.200,00

9.676,00

Управување со конфликтни ситуации

1 ден

4.100,00

4.838,00

Управување со тешки клиенти

 

1 ден

4.100,00

4.838,00

Грижа за клиенти

2 дена

8.200,00

9.676,00

Презентациски вештини

1 ден

4.100,00

4.838,00

Управување со времето (Time Management)

1 ден

4.100,00

4.838,00

Тим и градење тимови (Team Building)

2 дена

8.600,00

10.148,00

Продажба и техники на продажба

2 дена

8.600,00

10.148,00

Обука на обучувачи (ТоТ)

2 дена

8.200,00

9.676,00

Лидерство и менаџмент

2 дена

8.200,00

9.676,00

Управување со проекти (Project Management)

2 дена

8.600,00

10.148,00

Како до посакуваното работно место (Креирање ефективна биографија (CV); Интервју)

1 ден

3.100,00

3.658,00

Управување со промени

1 ден

4.100,00

4.838,00

Мерење и евалуација на перформансите на вработените

 

1 ден

4.100,00

4.838,00

Емоционална интелигенција - развивање

 

1 ден

4.100,00

4.838,00

Обуки скроени според потребите на клиентите

 

 

 

 

 

Методологија на работа 

Обуките се од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)

Секој учесник ќе има можност на крајот од секоја обука практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

Материјали
Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневното работење. Материјалите ќе  бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

По завршувањето на обуката секој учесник  добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:
тел. 3246-041;

*Цените се без пресметан ДДВ

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster